นอกเหนือจากขายส่งยางเเล้ว เรายังมีบริการถอดใส่ยางนอกสถานที่ซึ้งเป็นการอำนวยความสะดวกให้เเก่ท่าน กรณีที่ไม่มีเวลาหรือไม่สดวกนำรถมาเอง

Posted in บริการนอกสถานที่ on May 12, 2020